சிறந்த அசல் பாட்டிற்கான அகாதமி விருது - Other languages