சிறந்த ஆவண குறும்படத்திற்கான அகாதமி விருது - Other languages