சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான அகாதமி விருது - Other languages