சிறந்த குறுந்திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது - Other languages