சிறந்த திரை இயக்கத்திற்கான அகாதமி விருது - Other languages