சிறந்த துணை நடிகருக்கான அகாதமி விருது - Other languages