சிறந்த நடிகருக்கான அகாதமி விருது - Other languages