சென்னை மாகாண சட்டமன்றத் தேர்தல், 1923 - Other languages