சென்னை மாகாண சட்டமன்றத் தேர்தல், 1946 - Other languages