முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

சோவியத் ஒன்றியத்தின் போலந்து படையெடுப்பு - Other languages