சோவியத் ஒன்றியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி - Other languages