ஜப்பான்-கொரியா இணைப்பு ஒப்பந்தம் - Other languages