ஜான் டேவிஸ் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1882) - Other languages