ஜான் பிரவுண் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1820) - Other languages