ஜான் பெய்லி (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1794) - Other languages