ஜான் ஹல்ம் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1862) - Other languages