ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் (லோக் சட்டா) - Other languages