முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

டி 4 செயல் - Other languages