தூக்குத் தூக்கி (1935 திரைப்படம்) - Other languages