தென்னாப்பிரிக்கப் பொதுத் தேர்தல், 1948 - Other languages