தோமஸ் ஹிக்சன் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1873) - Other languages