முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

நேபாள-பிகார் நிலநடுக்கம், 1934 - Other languages