பகுப்பு:1949இல் நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள் - Other languages