பகுப்பு:1964இல் நிறுவப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் - Other languages