பன்னாட்டு வான் போக்குவரத்து சங்கம் - Other languages