பாப் கார்டர் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1937) - Other languages