பியூட்டி அண்ட் த பீஸ்ட் (1991 திரைப்படம்) - Other languages