முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம் பதினோராம் பதிப்பு - Other languages