பிரெஞ்சு வறுவல் செய்து விற்கும் இயந்திரம் - Other languages