முகம்மது இப்னு சக்கரியா அல்-ராசி - Other languages