முகம்மது நபி (துடுப்பாட்டக்காரர்) - Other languages