முதலாம் தொட்ட கிருட்டிணராச உடையார் - Other languages