மேற்கு ஆபிரிக்காவில் எபோலா நோய்ப் பரவல், 2014 - Other languages