மைக்கல் ஆன்டர்சன் (பிறப்பு 1916) - Other languages