ராபின் குக் (அமெரிக்க எழுத்தாளர்) - Other languages