முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ரொனால்டு ராஸ் - Other languages