விக்கிப்பீடியா:தொகுத்தல் சுருக்க குறி விளக்க பட்டியல் - Other languages