வில்லியம் ஹாரிஸ் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1864) - Other languages