வி. கே. மூர்த்தி (ஒளிப்பதிவாளர்) - Other languages