1995 தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் - Other languages