சிறிய செயற்கைகோள்

ஒரு சிறிய செயற்கைக்கோள், சிறியளவில் செய்யப்பட்ட மாதிரி செயற்கைக்கோள் அல்லது ஸ்மால்சாட் என்பது குறைவான நிறை மற்றும் அளவு கொண்ட பொதுவாக 1200கிலோவிற்கும் குறைவான எடையுள்ள செயற்கைக்கோள் ஆகும். [1] அத்தகைய அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் "சிறியது" என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும், அவற்றை வெகுஜன அடிப்படையில் வகைப்படுத்த பல்வேறு வகைப்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏவுகணை வாகனங்களின் பெரிய பொருளாதாரச் செலவு மற்றும் கட்டுமானத்துடன் தொடர்புடைய செலவுகளைக் குறைக்க செயற்கைக்கோள்களை சிறியதாக உருவாக்கலாம். மினியேச்சர் செயற்கைக்கோள்கள், குறிப்பாக அதிக எண்ணிக்கையில், சில நோக்கங்களுக்காக சிறிய, பெரியவற்றை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் - எடுத்துக்காட்டாக, அறிவியல் தரவு மற்றும் ரேடியோ ரிலே சேகரிப்பு ஆகியவற்றில். சிறிய செயற்கைக்கோள்களின் கட்டுமானத்தில் உள்ள தொழில்நுட்ப சவால்கள் என்பது போதுமான ஆற்றல் சேமிப்பு அல்லது உந்துவிசை அமைப்புக்கான இடமின்மை ஆகியவை அடங்கும்.

ESTCube-1 1U CubeSat

பகுத்தறிவுகள் தொகு

குழுவின் பெயர் [2] நிறை (கிலோ)
அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள் > 7,000
கனமான செயற்கைக்கோள் 5,001 முதல் 7,000 வரை
பெரிய செயற்கைக்கோள் 4,201 முதல் 5,000 வரை
பெரிய செயற்கைக்கோள் 4,201 முதல் 5,400 வரை
இடைநிலை செயற்கைக்கோள் 2,501 முதல் 4,200 வரை
நடுத்தர செயற்கைக்கோள் 1,201 முதல் 2,500 வரை
சிறிய செயற்கைக்கோள் 601 முதல் 1,200 வரை
மினி செயற்கைக்கோள் 201 முதல் 600 வரை
மைக்ரோ செயற்கைக்கோள் 11 முதல் 200 வரை
நானோ செயற்கைக்கோள் 1.1 முதல் 10 வரை
பைக்கோ செயற்கைக்கோள் 0.1 முதல் 1 வரை
ஃபெம்டோ செயற்கைக்கோள் <0.1

செயற்கைக்கோள்களை சிறியளவில் செய்வதற்கான ஒரு காரணம் செலவைக் குறைப்பதாகும்; கனமான செயற்கைக்கோள்களுக்கு அதிக உந்துதல் கொண்ட பெரிய ராக்கெட்டுகள் தேவைப்படுகின்றன, அவை அதிக செலவைக் ஏற்படுத்துவன. இதற்கு நேர்மாறாக, சிறிய மற்றும் இலகுவான செயற்கைக்கோள்களுக்கு சிறிய மற்றும் மலிவான ஏவுகணைகள் தேவைப்படுகின்றன மற்றும் சில நேரங்களில் ஒரே ஏவுகணையின் மூலம் பல மடங்குகளில் சிறிய செயற்கைகோள்கள் ஏவப்படலாம். பெரிய ஏவுகணை வாகனங்களில் அதிகப்படியான திறனைப் பயன்படுத்தி, அவை 'முதுகேறல்' மூலம் ஏவப்படலாம். சிறிய செயற்கைக்கோள்கள் மலிவான வடிவமைப்பு மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தியை எளிதாக்க அனுமதிக்கின்றன.

சிறிய செயற்கைக்கோள்களை உருவாக்குவதற்கான மற்றொரு முக்கிய காரணம், ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோளால் செய்ய முடியாத பணிகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாகும்:

 • குறைந்த செலவில் தகவல் தொடர்புகளுக்கான செயற்கைகோள்கள் தொகுப்பு
 • பல புள்ளிகளிலிருந்து தரவைச் சேகரிக்க தொகுப்புகளாக பயன்படுத்துதல்
 • பெரிய செயற்கைக்கோள்களின் சுற்றுப்பாதையில் ஆய்வு
 • பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான ஆராய்ச்சி
 • விலையுயர்ந்த விண்கலத்தில் பயன்படுத்தும் முன் புதிய வன்பொருளைச் சோதித்தல் அல்லது தகுதி பெறுதல்

வரலாறு தொகு

செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் துறையில் நானோ செயற்கைக்கோள் மற்றும் மைக்ரோசாட்லைட் பிரிவுகள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. 1–50 kg (2.2–110.2 lb) ன் வளர்ச்சி செயல்பாடு வரம்பானது 50–100 kg (110–220 lb) வை விட கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது. [3]

1–50 kg வரம்பில் மட்டும், 2000 முதல் 2005 வரை ஆண்டுதோறும் 15க்கும் குறைவான செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டன, 2006 இல் 34, பின்னர் 2007 முதல் 2011 வரை ஆண்டுதோறும் 30க்கும் குறைவான எண்ணிக்கையில் ஏவப்பட்டது. இது 2012 இல் மீண்டும் 34 [3] ஆகவும், 2013 இல் 92 ஆகவும் உயர்ந்தது.

ஐரோப்பிய ஆய்வாளர் யூரோகான்சல்ட் 2015-2019 ஆம் ஆண்டில் 500 க்கும் மேற்பட்ட ஸ்மால்சாட்கள் ஏவப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் இதன் சந்தை மதிப்பு US$7.4 பில்லியன் எனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. [4]

2015 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், ஸ்மால்சாட்களுக்கு இன்னும் பல வெளியீட்டு விருப்பங்கள் கிடைத்தன, மேலும் இரண்டாம் நிலை பேலோடுகளாக சவாரிகள் அளவு அதிகமாகி, குறுகிய அறிவிப்பில் திட்டமிடுவது எளிதாகிவிட்டது. [5]

குழுக்களின் வகைபாடு தொகு

 
Three microsatellites of Space Technology 5

சிறிய செயற்கைக்கோள்கள் தொகு

"சிறிய செயற்கைக்கோள்", [3] அல்லது சில நேரங்களில் "மினிசெயற்கைக்கோள்", பெரும்பாலும் 100 மற்றும் 500 kg (220 மற்றும் 1,100 lb) இடையே ஈரமான நிறை (எரிபொருள் உட்பட) கொண்ட செயற்கைக்கோளைக் குறிக்கிறது., [6] [7] ஆனால் மற்ற பயன்பாட்டில் 500 kg (1,100 lb) க்கு கீழ் உள்ள செயற்கைக்கோள் என்று பொருள். [4]

சிறிய செயற்கைக்கோள்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்  டிமீட்டர், எஸ்சைம், பராசோல், பிகார்ட், மைக்ரோஸ்கோப், TARANIS, ELISA, SSOT, SMART-1, Spirale-A மற்றும் -B, மற்றும் Starlink செயற்கைக்கோள்கள் ஆகியவை அடங்கும்.[சான்று தேவை]

சிறிய செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் வாகனம் தொகு

ஸ்மால்சாட்கள் பாரம்பரியமாக பெரிய வெளியீட்டு வாகனங்களில் இரண்டாம் நிலை ஏவுச்சுமையாக(ஆங்:) ஏவப்பட்டாலும், தற்போது பல நிறுவனங்கள் ஸ்மால்சாட் சந்தையை குறிவைத்து அறிமுகப்படுத்தும் வாகனங்களை உருவாக்கி வருகின்றன அல்லது உருவாக்கியுள்ளன. குறிப்பாக, இரண்டாம் நிலை ஏவுச்சுமை முன்னுதாரணமானது தனித்துவமான சுற்றுப்பாதை மற்றும் ஏவுதல் நேரத் தேவைகளைக் கொண்ட பல சிறிய செயற்கைக்கோள்களுக்குத் தேவையான தனித்தன்மையை வழங்கவில்லை.

ஸ்மால்சாட் வெளியீட்டு வாகனங்களை வழங்கும் நிறுவனங்கள் பின்வருவன:

 • ராக்கெட் ஆய்வகத்தின் எலக்ட்ரான் (225 கிலோ) [8]
 • விர்ஜின் ஆர்பிட்டின் லாஞ்சர்ஒன் (500 கிலோ) [9]
 • அஸ்ட்ராவின் ராக்கெட் 3.3 (100 கிலோ) [10]

மைக்ரோசாட்லைட்டுகள் தொகு

"மைக்ரோசாட்லைட்" அல்லது "மைக்ரோசாட்" என்ற சொல் பொதுவாக 10 மற்றும் 100 kg (22 மற்றும் 220 lb) வரை ஈரமான நிறை கொண்ட செயற்கைக் கோளின் பெயருக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. [3] [7] இருப்பினும், இது உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு அல்ல, சில சமயங்களில் அந்தச் சொற்கள் அதைவிடப் பெரிய அல்லது அதைவிட சிறிய செயற்கைக்கோள்களைக் குறிக்கலாம் (எ.கா. 1–50 kg (2.2–110.2 lb) ). [3] சில நேரங்களில், இந்த வகையான சில செயற்கைக்கோள்களின் வடிவமைப்புகள் அல்லது முன்மொழியப்பட்ட மைக்ரோசாட்லைட்டுகள் வடிவமைப்புகள் ஒன்றாக அல்லது அமைப்பாக செயல்படுகின்றன. சில நேரங்களில் "சிறிய செயற்கைக்கோள்" அல்லது "ஸ்மால்சாட்" என்ற பொதுவான வார்த்தையும் ,"சாட்லெட்" எனப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நானோ செயற்கைக்கோள்கள் தொகு

 
ஆகஸ்ட் 2021 இல் நானோ செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டது, திட்டமிடப்பட்டது மற்றும் கணிக்கப்பட்டது [11]

"நானோசாட்லைட்" அல்லது "நானோசாட்" என்ற சொல் 1 மற்றும் 10 kg (2.2 மற்றும் 22.0 lb) வரை ஈரமான நிறை கொண்ட செயற்கை செயற்கைக்கோளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. [3] [7] இந்த வகைகளின் வடிவமைப்புகள் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட வடிவமைப்புகள் தனித்தனியாக ஏவப்படலாம், அல்லது அவை பல நானோ செயற்கைக்கோள்கள் ஒன்றாக வேலை செய்யும் அல்லது அமைப்பாக்கத்தில் இருக்கலாம், சில சமயங்களில் "செயற்கைக்கோள் திரள்" [12] அல்லது " பின்னமான விண்கலம் " என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படலாம். சில வடிவமைப்புகளுக்கு தரைக் கட்டுப்பாட்டாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு அல்லது நானோ செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கும் நறுக்குவதற்கும் ஒரு பெரிய "அம்மா" செயற்கைக்கோள் தேவைப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 2021 வரை 1600 நானோ செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன. [13] [11]

ஒரு கியூப்சாட் என்பது ஒரு பொதுவான வகை நானோ செயற்கைக்கோள் ஆகும், [11] இது 10 செமீ × 10 செமீ × 10 செ.மீ., இன் மடங்குகளின் அடிப்படையில் கனசதுர வடிவில் நிறையினைப் பொருத்தளவில் 1.33 கிலோகிராம்கள் (2.9 lb) மிகாமல் கட்டப்பட்டது. 1999 ஆம் ஆண்டில் கலிபோர்னியா பாலிடெக்னிக் ஸ்டேட் யுனிவர்சிட்டி மற்றும் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் கூட்டுக் குழுவால் கியூப்சாட் கருத்துரு உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் க்யூப்சாட்-பாணி நானோசாட்லைட்டை வெளியிடத் திட்டமிடும் எவரும் பயன்படுத்துவதற்கான விவரக்குறிப்புகள் இந்தக் குழுவால் பராமரிக்கப்படுகின்றன. [14]

 • நாசா 21 ஏப்ரல் 2013 அன்று ஸ்மார்ட் போன்களின் அடிப்படையில் மூன்று செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியது. இரண்டு தொலைபேசிகள் PhoneSat 1.0 விவரக்குறிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, மூன்றாவது PhoneSat 2.0 இன் பீட்டா பதிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன [15]
 • இஸ்ரோ 22 ஜூன் 2016 அன்று 14 நானோ செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியது, Flock-2P திட்டத்தின் கீழ், 2 இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும், 12 அமெரிக்காவிற்கும் ஆகும். இந்த ஏவுதல் பிஎஸ்எல்வி-சி34 பயணத்தின் போது நிகழ்த்தப்பட்டது.
 • இஸ்ரோ 103 நானோ செயற்கைக்கோள்களை 15 பிப்ரவரி 2017 அன்று விண்ணில் செலுத்தியது. இந்த ஏவுதல் பிஎஸ்எல்வி-சி37 பயணத்தின் போது நிகழ்த்தப்பட்டது. [16]

பிகோ செயற்கைகோள்கள் தொகு

"பிகோசாட்லைட்" அல்லது "பிகோசாட்" ( பைக்கோசாட் தொடரின் மைக்ரோசாட்லைட்டுகளுடன் குழப்பமடையக்கூடாது) பொதுவாக 0.1 மற்றும் 1 kg (0.22 மற்றும் 2.2 lb) இடையே ஈரமான நிறை கொண்ட செயற்கை செயற்கைக்கோள்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது., [7] இது சில சமயங்களில் 1 கீழ் உள்ள செயற்கைக்கோளைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. ஏவுதள எடையில் கிலோ. [3] மீண்டும், இந்த வகைகளின் வடிவமைப்புகள் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட வடிவமைப்புகள் பொதுவாக பல பைக்கோசெட்லைட்டுகள் ஒன்றாக அல்லது உருவாக்கத்தில் செயல்படுகின்றன (சில நேரங்களில் "திரள்" என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது). சில வடிவமைப்புகளுக்கு தரைக் கட்டுப்பாட்டாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு அல்லது பைக்கோசெட்லைட்டுகளுடன் ஏவுவதற்கும் நறுக்குவதற்கும் ஒரு பெரிய "அம்மா" செயற்கைக்கோள் தேவைப்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப சவால்கள் தொகு

சிறிய செயற்கைக்கோள்களுக்கு பொதுவாக புதுமையான உந்துவிசை, அணுகுமுறை கட்டுப்பாடு, தகவல் தொடர்பு மற்றும் கணக்கீட்டு அமைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன.

பெரிய செயற்கைக்கோள்கள் பொதுவாக உந்துவிசை மற்றும் மனோபாவக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மோனோபிரோபெல்லன்ட்கள் அல்லது பைப்ரோபெல்லன்ட் எரிப்பு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன; இந்த அமைப்புகள் சிக்கலானவை மற்றும் வெப்பத்தை சிதறடிக்க மேற்பரப்பு பகுதிக்கு குறைந்தபட்ச அளவு அளவு தேவைப்படுகிறது. இந்த அமைப்புகள் பெரிய சிறிய செயற்கைக்கோள்களில் பயன்படுத்தப்படலாம், மற்ற மைக்ரோ/நானோசாட்கள் மின்சார உந்துவிசை, சுருக்கப்பட்ட வாயு, பியூட்டேன் அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற ஆவியாக்கக்கூடிய திரவங்கள் அல்லது எளிமையான, மலிவான மற்றும் அளவிடக்கூடிய பிற புதுமையான உந்துவிசை அமைப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

சிறிய செயற்கைக்கோள்கள் UHF, VHF, S-band மற்றும் X-பேண்ட் ஆகியவற்றில் வழக்கமான ரேடியோ அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம், இருப்பினும் பெரிய செயற்கைக்கோள்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் புதுப்பித்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சிறியதாக மாற்றப்படுகின்றன. நானோசாட்கள் மற்றும் சிறிய மைக்ரோசாட்கள் போன்ற சிறிய செயற்கைக்கோள்கள் பெரிய வழக்கமான ரேடியோ டிரான்ஸ்பாண்டர்களுக்கு மின்சாரம் அல்லது நிறை இல்லாதிருக்கலாம், மேலும் லேசர் ரிசீவர்கள், ஆண்டெனா வரிசைகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்-செயற்கைக்கோள் தொடர்பு நெட்வொர்க்குகள் போன்ற பல்வேறு சிறிய அல்லது புதுமையான தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் சில நடைமுறையில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றுகள் தொகு

 1. "Smallsats by the Numbers" (PDF). brycetech.com. January 1, 2020.
 2. "Smallsats by the Numbers" (PDF). brycetech.com. January 1, 2020.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2014 Nano/Microsatellite Market Assessment. annual market assessment series. Atlanta, Georgia: SEI. January 2014. p. 18. http://www.sei.aero/eng/papers/uploads/archive/SpaceWorks_Nano_Microsatellite_Market_Assessment_January_2014.pdf. பார்த்த நாள்: 18 February 2014. 
 4. 4.0 4.1 Messier, Doug (2 March 2015). "Euroconsult Sees Large Market for Smallsats". Parabolic Arc. http://www.parabolicarc.com/2015/03/02/euroconsult-sees-large-market-smallsats/. 
 5. Foust, Jeff (12 June 2015). "Smallsat Developers Enjoy Growth In Launch Options". Space News. http://spacenews.com/smallsat-developers-enjoy-growth-in-launch-options/. 
 6. "Small Is Beautiful: US Military Explores Use of Microsatellites". Defense Industry Daily. 30 June 2011. http://www.defenseindustrydaily.com/Small-Is-Beautiful-US-Military-Explores-Use-of-Microsatellites-06720/. 
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Tristancho, Joshua; Gutierrez, Jordi (2010). "Implementation of a femto-satellite and a mini-launcher". Universitat Politecnica de Catalunya: 3. http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9652/1/memoria.pdf. பார்த்த நாள்: 12 December 2012. 
 8. "Rocket Lab Electron (rocket)". Rocket Lab Electron (rocket). 2019-07-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-07-29.
 9. "Virgin Orbit Service Guide" (PDF). Virgin Orbit Service Guide. 2019-07-29. Archived from the original (PDF) on 2019-03-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-07-29.
 10. "Astra Reaches Orbit". Astra (Private Space Company). 2021-11-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-12-07.
 11. 11.0 11.1 11.2 Kulu, Erik (4 October 2020). "Nanosatellite & CubeSat Database". www.nanosats.eu. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 August 2021. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "nanosats" defined multiple times with different content
 12. Verhoeven, C.J.M.; Bentum, M.J.; Monna, G.L.E.; Rotteveel, J.; Guo, J. (April–May 2011). "On the origin of satellite swarms". Acta Astronautica 68 (7–8): 1392–1395. doi:10.1016/j.actaastro.2010.10.002. Bibcode: 2011AcAau..68.1392V. http://doc.utwente.nl/68513/1/IAC-09_D1_1_6.pdf. 
 13. Swartwout, Michael A. "CubeSat Database". sites.google.com. Saint Louis University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 October 2018.
 14. CubeSat Design Specification Rev. 13 (PDF). The CubeSat Program (Report). California Polytechnic State University. 20 February 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 December 2020.
 15. "Archived copy". Archived from the original on 23 April 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 April 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 16. "ISRO sets new world record, successfully places 104 satellites into Earth's orbit". http://www.indiatvnews.com/news/india-countdown-begins-india-to-launch-record-104-satellites-on-single-rocket-368925. 

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிறிய_செயற்கைகோள்&oldid=3759400" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது