டெக்கா மீட்டர்

ஒரு டெக்கா மீட்டர் (decametre) (குறியீடு: dam) என்பது அனைத்துலக முறை அலகுகள் நீளஅளவின் அடிப்படை அலகு ஆகும். 10 மீட்டர் என்பது 1 டெக்கா மீட்டராகும். இது மிக அபூர்வமாக பயன்படுத்தப்படும் ஓர் அளவீடு முறையாகும்.

டெக்கா மீட்டர்
அலகு முறைமை: அ.மு அடிப்படை அலகு
அலகு பயன்படும் இடம் நீளம்
குறியீடு: டெக்காமீ
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=டெக்கா_மீட்டர்&oldid=2746028" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது