தகவல்தொடர்பு நெறிமுறை

தகவல்தொடர்பு நெறிமுறை (Communications protocol) என்பது, ஒரு கணினியிலிருந்து மற்றொரு கணினிக்கோ அல்லது பலதரப்பட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் எண்முறை (Digital) தகவல்களை பரிமாறம் செய்ய வரையறுக்கப் பெற்ற முறைகளாகும். தகவல் பரிமாற்றத்தின் போது ஏற்படும் தவறுகளை சரி செய்வதற்கான வரைவுகள் இந்த நெறிமுறைகளில் இருக்கும்.

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

குறிப்புகள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு