தமிழ் இசுலாமியப் பாடல்கள்

{{இசை வடிவங்களும்பாடல் வகைகளும் (தமிழ்)}} தமிழில் அல்லாவைப் பற்றியும் [[இசுலாம்|இசுலாமி

பாடல்கள் தொகு

  • உலகம் இறைவனின் சந்தை மடம், இது வருவோரும் போவோரும் தங்குமிடம். - E M hanifa [1]
  • இறைவனிடம் கையேந்துங்கள், அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை. - E M hanifa [2]
  • இறைவா நீயருள்புரிவாய் - [3]

இவற்றையும் பார்க்க தொகு