தாவரவியலாளர் பெயர்சுருக்கக் குறியீட்டுப் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தாவரவியலாளர் பெயர்கள், தாவரவியல் பெயரிடலுக்கான அனைத்துலக நெறிமுறை என்ற பன்னாட்டு விதிகளில் ஒன்றான, Rec. 46A குறிப்பு 1 என்பதன் படி,[1] உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும், இங்குள்ளவைகள் முழுமையானவை அல்ல. IPNI[2] , Fungorum[3] ஆகிய இணைய இணைப்பில், முழுமையான, இப்பெயர்ச்சுருக்கங்கள், இற்றைப் படுத்தப்படுகின்றன.

தாவரவியலாளர் பெயர்ச்சுருக்கங்கள்தொகு

இப்பட்டியல், அவ்வப்போது எழுதப்படும் கட்டுரைகளுக்கு ஏற்ப, இங்கு விரிவுபடுத்தப்படும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் பெயர்ச்சுருக்கங்கள் கட்டுரைகளில் மேற்கோளிடப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள தாவரவியலாளர் குறித்தக் கட்டுரைகளும், அவற்றின் பெயர்ச்சுருக்கங்களும், ஒரு பயனரின் வசதியைக் கருத்திற் கொண்டு, ஆங்கில அகரவரிசைப்படியே அமைக்கப் பட்டுள்ளன.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. McNeill, J., தொகுப்பாசிரியர். International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) (electronic ). Bratislava: International Association for Plant Taxonomy. Rec. 46A Note 1. http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php. 
  2. "IPNI: Author search". The International Plant Names Index.
  3. "Authors of Fungal Names". Index Fungorum.

வெளியிணைப்புகள்தொகு