திசைவேற்றுமை

திசைவேற்றுமை (Anisotropy) என்பது திசைசார்ந்த பண்பாகும். வெவ்வேறு திசைகளுக்கு வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இது திசையொருமை பண்பிற்கு எதிர்த்தன்மை கொண்டது.

Planck image of the (extremely tiny) anisotropies in the cosmic background radiation
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திசைவேற்றுமை&oldid=3288081" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது