தெர்மோ ஹைட்ரோமீட்டர்

தெர்மோ ஹைட்ரோமீட்டர்தொகு

தெர்மோ ஹைட்ரோமீட்டர் ஒரு திரவமானி ஆகும். திரவமானி என்பது ஒப்படர்தியை கண்டறிய பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். திரவத்தின் அடர்த்திக்கும், நீரின் அடர்த்திக்கும் இடையே உள்ள தகவை குறிப்பது ஒப்படர்தி ஆகும்.மண்ணெண்ணெய், பெட்ரோல் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற குறைந்த அடர்த்தி திரவங்களில் ஹைட்ரோமீட்டர் ஆழமாக மூழ்கி, உப்பு, பால் மற்றும் அமிலங்கள் போன்ற உயர் அடர்த்தி திரவங்களில் குறைவாக ஆழமாக மூழ்கிறது. இதனுடைய மிதவை பிரிவில் வெப்பமானி இணைக்கப்பபட்டு உள்ளது. பெட்ரோலிய ( எரிபொருள் எண்ணெய்கள் ) பொருகளின் அடர்த்தியை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.

திரவத்தின் அடர்த்தியானது வெப்பநிலையை  சார்ந்துள்ளதால், திரவத்தின் அடர்த்தியை கணக்கிடுவதற்கு முன்பு அதனை லேசாக சுடு படுத்துவது அவசியம். அடர்த்தி குறைவான  எண்ணெய்களை, குளிரான ஜாக்கெட்டுகளில் ( பொதுவாக 15 °C ) வைத்து அடர்த்தியை கணக்கிடுகிறோம். எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய எண்ணெய் பொருட்கள், மாறுபட்ட தொகுதி கொள்கலனில் மிதக்கும் பிஸ்டன் மாதிரி சாதனத்தை பயன்படுத்தி ஒளி முடிவு இழப்புகளை குறைக்கப்படுகிறது .

மேலும் தகவலுக்காகதொகு

  1. லேக்டோமீட்டர்
  2. ஆள்கோஹோலோமீட்டர்
  3. சாக்ரோமீட்டர்
  4. யுரிநோமீட்டர்
  5. ஆசிடோமீட்டர்
  6. செளைனோ மீட்டர்
  7. பார்கோமீட்டர்
  8. திரவமானி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தெர்மோ_ஹைட்ரோமீட்டர்&oldid=2723608" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது