விலங்கியல்

தொடரின் ஒரு பகுதி


விலங்கியலின் கிளைகள்

மானிடவியல் ·
தேனீயியல் · எட்டுக்காலியியல்
கணுக்காலியியல் · நீர்ப்பாலூட்டியியல்
சிப்பியோட்டியல் · பூச்சியியல்
நடத்தையியல் · ஒண்டுப்புழுவியல்
ஊர்வனவியல் · மீனியல்
நத்தையினவியல் · பாலூட்டியியல்
எறும்பியல் · உருளைப்புழுவியல்
விலங்கு நரம்பு&நடத்தையியல் · பறவையியல்
தொல்விலங்கியல் · மிதவையுயிரியல்}
முதனியியல்

குறிப்பிடத்தக்க விலங்கியலாளர்

ஜார்ஜஸ் கவியர் · சார்லசு டார்வின்
வில்லியம் கிர்பி · கரோலசு லின்னேயசு
கான்ட்ராட் லாரென்சு · தாமசு சே
ஆல்ஃப்ர்ட் ரஸல் வல்லேஸ் · மேலும்...

வரலாறு

டார்வினுக்கு முன்
டார்வினுக்குப் பின்

தேனீயியல் (Melittology) என்பது, தேனீக்கள் பற்றி அறிவியல் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யும் ஒரு துறை. இது பூச்சியியலின் ஒரு துணைத்துறை ஆகும். சமூக முறைமைகளின் படிமலர்ச்சி பற்றி அறிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் ஆய்வுப் பொருளாக தேனீக்களை எடுத்துக்கொள்வது உண்டு. வண்டுத் தேனீக்கள் தேனீக்கள் என சுமார் 20000 தேனீச் சிற்றினங்கள் உலகம் முழுவதும் காணபப்டுகின்றன.[1]

தேனீவளர்ப்பு சமூகம்

தொகு

மெலிட்டாலஜிசுடுகள் மற்றும் ஏபியோலஜிசுடுகள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பல அறிவியல் சமூகங்களால் சேவையாற்றப்படுகிறார்கள். தேனீக்கள் மற்றும் தேனீ வளர்ப்பு ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதே இவற்றின் முக்கியப் பணியாகும்.

  • பன்னாட்டுத் தேனீ ஆராய்ச்சி சங்கம்
  • நியூசிலாந்து தேசிய தேனீ சங்கம்
  • இங்கிலாந்து தேனீ வளர்ப்போர் சங்கம்
  • செருமன் தேனீ வளர்ப்போர் சங்கம்
  • அயர்லாந்து தேனீ வளர்ப்போர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு

தேனீவளர்ப்பு ஆய்விதழ்கள்/பத்திரிகைகள்

தொகு
  • எபிடாலஜி
  • அமெரிக்கன் பீ ஜர்னல் (அமெரிக்க தேனீ ஆய்விதழ்)
  • தேனீ வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
  • ஜர்னல் ஆப் மெலிட்டாலஜி (தேனிவளர்ப்பு ஆய்விதழ்)

இதனையும் காண்க

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. "Bees - Facts About Bees - Types of Bees - PestWorldforKids.org". pestworldforkids.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-04-26.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தேனீயியல்&oldid=3993260" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது