நடுத்தர தூரம் பாயும் ஏவுகணை

நடுத்தர தூரம் பாயும் ஏவுகணை (MRBM), எனபது நடுத்தர எல்லை வரம்பை கொண்ட ஏவுகணைகளாகும். இது சில நிறுவனங்களின் தர நிர்ணயத்தை பொறுத்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறையின் வரையறைப்படி நடுத்தர தூரம் பாயும் ஏவுகணையின் தாக்குதல் எல்லையானது 1,000 and 3,000 km[1] என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளள்து.

IRBM and MRBM missiles.

குறிப்பிட்ட நடுத்தர தூரம் பாயும் ஏவுகணைதொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு