நரம்பணுவியல்

நரம்பணுவியல் (Neuroscience) நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பையும், அது எவ்வாறு மனித இயக்கத்தை ஏதுவாக்கின்றது என்பதையும் விரிவாக ஆயும் அறிவியலாகும்[1] . குறிப்பாக மூளையின் அமைப்பையும் இயக்கத்தையும் நோக்கிய ஒருங்கிணைந்த புரிதலை தர நரம்பணுவியல் முயல்கின்றது.

புறாவின் சிறுமூளையிலுள்ள நரம்பணுக்களின் வரைபடம் (1899)

நரம்பு மண்டலம்தொகு

நரம்பு மண்டலத்தை இரண்டாகப் பிரிப்பர். அவை

  1. மையநரம்பு மண்டலம் - மூளையும் முதுகுத் தண்டும்
  2. புறநரம்பு மண்டலம்

புறநரம்பு மண்டலம் மேலும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும். அவை

  1. உணர்வு நரம்பு கலன்கள் (sensory nerve cells)
  2. உணர்ப்பி நரம்பு கலன்கள் (motor nerve cells: {Viceral motor system, Somatic motor system})

கலைச்சொற்கள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Neuroscience". Merriam-Webster Medical Dictionary.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நரம்பணுவியல்&oldid=2740606" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது